Om Holmen Roklubb

Om Holmen Roklubb

Holmen Roklubb ble stiftet 4. Desember 2000 etter initiativ av klubbens nåværende formann – Morten Chr Algerøy.

Hans klare intensjon var å skape et aktivt miljø innenfor rosporten, og aller helst så han seg selv i en åtter på et speilblankt nordåsvann en vårdag i mai….

Siden oppstarten i 2000 har Holmen eteblert et miljø bestående av kvinner og menn “i sin beste alder”, og klubben teller i dag ca. 70 aktive medlemmer.

Aktivitetstilbudet er variende, og i løpet av en sesong kan man både ro inne, ro ute, ro Gøtaelvsregattaen, spille innebandy, delta på Pump, løpe orientering, bestige høye fjelltopper,sykle rallervagen, gå Skarvarennet, seile og andre spreke aktiviteter. Og alle aktivitetene har en ekstrem høy, sosial terskel. Det hele topper seg med årsfesten, som alltid avvikles i løpet av våren.

Holmen Roklubb har for øvrig vedtektsfestet at den skal drive med idrett organisert gjennom Norges Roforbund, og har en formålsparagraf som lyder:

Å skape en roklubb basert på sportslige og sosiale verdier- uten store ambisiøse mål.?

Alvøen Roklubb eksisterer fremdeles, mens Roklubben Viking er lagt ned.?Lagene rodde med spesialbygde oselvere, seksæringer og færinger, og oppnådde mange gode plasseringer i konkurranser i Bergens-traktene. I rolaget Viking ble det rodd med de gamle båtene til aktivitetene ble lagt ned omkring 1975.Alvøen Roklubb hadde mer materiell til dispososjon, og gikk i 1969 over til de internasjonale båttypene. I slutten av 1970-årenene lå medlemstallet på omkring 60-70. Av disse var 15-20 konkurranseroere, deriblant noen norgesmestre.Båten var fra gammelt av Laksevåg-folkets viktigste fremkomstmiddel. Det var derfor ingen tilfeldighet at særlig ytre del av Laksevåg tidlig fikk organisert rosport.Særlig i strøket omkring Håkonshella var det mange dyktige roere, som bl.a. gjorde seg bemerket i de tradisjonelle kapproingskonkurransene på 17. Mai i Bergen.Roklubben Idræt fra slutten av 1800-tallet er vel den eldste roklubben vi kjenner til fra Laksevåg. Siden ble Roklubben Viking stiftet 22. April 1932, og Alvøen Roklubb 7. november samme år.

Det siste tilsiget av roklubber på Laksevåg er altså Holmen Roklubb, stiftet 04.12.2000.